Struktura e pagave

Kryetar II-2 (1)
Drejtor i Drejtorisë së Projekteve III-1 (1)
Përgjegjës i sektorit të shërbimeve të brendshme IV-1 (1)
Specialist IV-2 (3)
Specialist IV-3 (2)
Specialist VII (1)