QKK, filmat e financuar per vitin 2017

 13 Filma të gjatë, 8 Filma të shkurtër, 7 Dokumentarë


Aplikuan ne QKK 59 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fitojnë të drejtën për financim 28 projekte:

4 Filma me metrazh të gjatë
7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhime
7 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër, pasprodhim
7 Dokumentarë

Shenim: Jane akoma per tu vleresuar projektet e bashkeprodhimeve minoritare, filmave te animuar dhe festivalet e filmit per vitin 2017