Forma e dokumenteve dhe/ose informacioneve

Qendra Kombëtare e Kinematografisë administron dokumentacion në këto formate:

1. Fizike, të shtypshkruara në letër;

2. Elektronike