Kordinatori për të drejtën e informimit në QKK

Koordinatori: Arben Lami

E-mail: arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Telefon: ++355 (0) 4 237 8004

Adresa: Rruga «Aleksandër Moisiu», №77, 1012, Tiranë, Shqipëri

Orari:

08:00 – 16:30 E hënë, E martë, E mërkurë, E enjte

08:00 – 14:00 E premte