Stafi

KryetarDrejtoria e Projekteve

Arben Lami
Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
arben.lami@nationalfilmcenter.gov.al

Shqiponja Dauti
Specialiste, Juriste
shqiponja.dauti@nationalfilmcenter.gov.al

Kozeta Kullakshi
Specialiste për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
kozeta.kullakshi@nationalfilmcenter.gov.al

Teuta Dhimarko
Arshiviste
teuta.dhimarko@nationalfilmcenter.gov.al


Sektori i Shërbimeve të Brendshme

Marjela Zajmi
Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve
marjela.zajmi@nationalfilmcenter.gov.al

Majlinda Cani
Specialiste, Inspektor për Projektet, Menaxher
majlinda.cani@nationalfilmcenter.gov.al

Endri Prifti
Specialist
endri.prifti@nationalfilmcenter.gov.al