Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve Kinematografike

Rezultatet e «Projekte të Ndryshme Kinematografike»


Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë e Bashkëprodhimeve në Minorancë


Rezultatet e votimit për projektet kinematografike për filma me metrazh të gjatë në kategorinë për zhvillim projekti