KMP | KËSHILLAT E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE

Keshilli Miratues i Projekteve, vlereson dhe perzgjedh projektet nga pikëpamja artistike e ekonomike dhe projektet fituese ia paraqet kryetarit per miratim.

Këshilli Miratues i Projekteve ( KMP) zgjidhet një herë në cdo 2 vjet dhe anëtarët propozohen nga shoqatat e kineastëve.

Pranë QKK per perjudhen 2016 – 2018 do te funksionojne dy (2) Këshilla Miratues të Projekteve

1) Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit artistik dhe dokumentar pranë QKK-së.

Z. Esat IBRO Kryetar
Z. Petrit BECI
Z. Eduard MAZI
Z. Genc PËRMETI
Z. Agim POÇARI 

 2) Anëtarët e Këshillit Miratues të Projekteve të filmit të animuar pranë QKK-së. :

Znj. Suzana VARVARICA KUKA
Z. Adrian ISUFI
Znj. Alda BARDHYLI
Z. Helidon HALITI
Z. Besnik SHPATA