Urdhëresë e DAP për Administratën Publike përgjatë kohëzgjatjes së pandemisë CoViD-19

Në përputhje me Nenin 10 § 1 të Urdhëresës me № 80, të datës 17 Nëntor 2020, të Departamentit të Administratës Publikës, Qendra Kombëtare e Kinematografisë ka afishuar në vijim, këtë të fundit, në website-n e saj zyrtar.