Lista e Distributorëve të regjistruar pranë QKK (2007-2014)

Distribution Companies registered with QKK (2007-2014)