Miratimi i projekteve për filmat dokumentarë

 Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton se në datën 19.04.2018, u mblodh Këshilli i Miratimit të Projekteve
për shqyrtimin e projekteve për filma dokumentarë, të depozituar për konkurim deri në datën 31.03.2018.

Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve ka seleksionuar për konkurim këto projekte për filma dokumentarë:

 1. “Jeta dhe vdekja e Themistokli Gërmenjit”, skenari dhe regjia Merita Çoçoli, producent“A.R.Production” p.f.;
 2. Kristaq Dhamo”, skenari dhe regjia Joni Shanaj, producent “Zig-Zag Film” sh.p.k.;
 3. “Rrethimi i Shkodrës dhe shqiptarët në Venedik”, skenaridhe regjiaIlir Yzeiri, producent“Grishaj Film Production” sh.p.k.;
 4. “Gjurmnaja e Skënderbeut”, skenari Ben Andoni, regjia Klajd Papadhimitri, producent“Papadhimitri Film Production” sh.p.k.;
 5. “Biblioteka, dhoma e një shoqërie të zhvilluar”, skenari dhe regjia Gentiana Ramadani, producent“Tunnelfilm” sh.p.k.;
 6. “Njëzet vjet më vonë” skenari Mirela Oktrova, regjia Edmond Topi, producent“MMS Nositi” sh.p.k.;
 7. “La Madonna di Scutari”, skenari dhe regjia Fabian Kati, producent“Albasky Film” sh.p.k.;
 8. “Hej Frate”, skenari Fatos Baxhaku, regjia Eno Milkani, producent“Action Production” sh.p.k.;
 9. “Gaveta”, skenariEnver Kushi, Kreshnik Harshova,regjia Kreshnik Hashorva, producent“Albimazh Studio” p.f.;
 10. 10.“Zot shtëpie”, skenari dhe regjia Eneo Çarka, Uneto Xhaferaj, producent“Tirana Film Institute” sh.p.k.;
 11. 11.“Në kërkim të gjysmës së varrit”, skenari dhe regjia Saimir Kumbaro, producent“SK Film” sh.p.k.;
 12. 12.2 A-të e mëdha”, skenari dhe regjia Ylli Pepo, producent“SOFILMS” p.f.;
 13. 13.“Ballkani, një model historie”, skenari Ervin Lera, regjia Kastriot Ejlli, producent“Kinostudio Dardan” sh.p.k.;
 14. 14.“Në hapësirat e një kohe”, skenari Vllasova Musta, regjia Kujtim Gjonaj, producent “Bota Shqiptare” sh.p.k.;
 15. 15.“Artist’s CV’s”, skenari dhe regjia Yllka Gjollesha, producent “Tunnelfilm” sh.p.k.

Këshilli i Miratimit të Projekteve diskutoi rreth projekteve dhe pasi i shqyrtoi ato nga ana financiare, mbi bazën e ekspertizës së Komisionit Financiar, në mënyrë unanime

V E N D O S I:

T’i propozojë Kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë financimin e projekteve për filma dokumentarë:

 • Kristaq Dhamo”, skenari dhe regjia Joni Shanaj, producent “Zig-Zag Film” sh.p.k. 
 • “Njëzet vjet më vonë” skenari Mirela Oktrova, regjia Edmond Topi, producent “MMS Nositi” sh.p.k.   
 • “Gaveta”, skenariEnver Kushi, Kreshnik Harshova,regjia Kreshnik Hashorva, producent “Albimazh Studio” p.f. 
 • “La Madonna di Scutari”, skenari dhe regjia Fabian Kati, producent“Albasky Film” sh.p.k. 
 • 2 A-të e mëdha”, skenari dhe regjia Ylli Pepo, producent “SOFILMS” p.f.   

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim i KMP-së datë. 25 janar 2017


V E N D I M
Në zbatim të nenit 9, paragrafi i parë i ligjit nr. 8096, datë 29.04.1996, “Për Kinematografinë”, i ndryshuar, nenit 6 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 602, datë 21.08.2003, “Për miratimin e statutit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, përcaktimeve të bëra në Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Këshilli Miratues i Projekteve, u mblodh sot, më datë 25.01.2017.
Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve ka klasifikuar në konkurim këto projekte për film dokumentar:
 1. “3+1 letra dashurie”, skenari Blerina Goce, Andamion Murataj, regjia Blerina Goce, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Lissus Media” sh.p.k.
 2. “I fundmi i rilindësve – Josif Bageri”, skenari Miradie Maliqi, Angjelina Xhara, regjia Kujtim Gjonaj, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Bota Shqiptare” sh.p.k.
 3. “Zethat”, skenari Genti Hazizi, regjia Edmond Mandro, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Grishaj Film Production” sh.p.k.
 4. “Gdhend emrin tënd duke shkatërruar”, skenari Ervin Lera, regjia Parid Andoni, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Filter Film” sh.p.k.
 5. “Të burgosur pa burg”, skenari dhe regjia Verjana Abazaj, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Mov(i)e On” p.f.
 6. “Hyjnitë kishin të drejtë”, skenari dhe regjia Klajd Papadhimitri, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Partizani Film Production” sh.p.k.
 7. “Gjeneralët e vdekur të Shqipërisë”, skenari Admirina Peçi, regjia Eno Milkani, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+” sh.p.k.
 8. “Mumtaz Dhrami, një jetë në Bronx”, skenari dhe regjia Petrit Ruka, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Cinemania” p.f.
 9. “Gangsteri perfekt”, skenari dhe regjia Andi Deliana, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Action Production” sh.p.k.
 10. “Shenjat”, skenari Fatos Baxhaku, regjia Xhoslin Rama, paraqitur nga shtëpia kinematografike “On Film Production” sh.p.k.
 11. “Një ciceron për historinë”, skenari Roland Gjoza, regjia Saimir Kumbaro, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Albasky Film” sh.p.k.
Pasi diskutoi rreth projekteve, vlerësoi ato nga ana artistike dhe financiare, bazuar në vlerësimin financiar të bërë nga Komisioni Financiar i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, me votim të hapur, Këshilli i Miratimit të Projekteve,
 V E N D O S I:
 1. T’i propozojë Kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë të financojë filmat dokumentarë si më poshtë:
 1. “3+1 letra dashurie”, skenari Blerina Goce, Andamion Murataj, regjia Blerina Goce, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Lissus Media” sh.p.k.
 1. “I fundmi i rilindësve – Josif Bageri”, skenari Miradie Maliqi, Angjelina Xhara, regjia Kujtim Gjonaj, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Bota Shqiptare” sh.p.k.
 1. “Gjeneralët e vdekur të Shqipërisë”, skenari Admirina Peçi, regjia Eno Milkani, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Bunker Film+” sh.p.k.
 1. “Mumtaz Dhrami, një jetë në Bronx”, skenari dhe regjia Petrit Ruka, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Cinemania” p.f.
 1. “Shenjat”, skenari Fatos Baxhaku, regjia Xhoslin Rama, paraqitur nga shtëpia kinematografike “On Film Production” sh.p.k.
 1. “Një ciceron për historinë”, skenari Roland Gjoza, regjia Saimir Kumbaro, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Albasky Film” sh.p.k.
 1. “Gdhend emrin tënd duke shkatërruar”, skenari Ervin Lera, regjia Parid Andoni, paraqitur nga shtëpia kinematografike “Filter Film” sh.p.k.
II.     Nisur nga natyra e projektit, i rekomandon shtëpisë kinematografike “Action Production” sh.p.k., të paraqesë projektin “Gangsteri perfekt”, skenari dhe regjia Andi Deliana, në konkursin e projekteve për film artistik me metrazh të gjatë- kategoria Indipendent.

http://nationalfilmcenter.gov.al/vendim-i-kmp-se-dt-25-janar-2017/