QKK | Fakte dhe shifra

Qe nga krijimi ne vitin 1997 deri me sot (20 vjet) QKK ka financuar 275 filma nga te cilat 183 prej tyre jane financuar ne perjudhen 1997 – 2014.

Keta filma i perkasin kategorive te meposhteme:

28 filma te gjate
33 filma te shkurter
74 dokumentare,
48 filma te animuar

Mesatarisht gjate 17 viteve (1997 – 2014) jane financuar cdo vit rreth 11 filma:

2 filma te gjate
2 filma te shkurter
4 dokumentare
3 filma te animuar

Vetem gjate 3 viteve te fundit (2015-2017) jane financuar 92 filma ne total, nga te cilet:

40 filma te gjate,
22 filma te shkurter
17 dokumentare
13 animacion

Mesatarisht gjate 3 viteve (2015-2017) jane financuar cdo vit rreth 30 filma, nga te cilet:

14 filma te gjate
7 filma te shkurter
6 dokumentareit
7 filma te animuar

Pra vetem ne 3 vitet e fundit jane financuar 1/2 e filmave ne total te financuar gjate 17 vjeteve te funksionimit te QKK-së.

Gjate 3 viteve 2015 – 2017 jane financuar me shume filma te gjate (40 filma) se sa ne perjudhen 1997 – 2014, (35 filma).


QKK, Filmat e financuar per vitin 2015

Aplikuan për fonde 78 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 37 projekte:

12 Filma të gjatë, 10 Filma të shkurtër, 4 Dokumentarë, 3 Filma të Animuar, 4 Zhvillim projekti, 4 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
3 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
3 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
2 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
4 Filma me metrazh të shkurtër
6 Filma me metrazh të shkurtër Indipendent
1 Dokumentar
3 Dokumentarë Indipendentë
3 Filma të animuar
4 Zhvillim projekti
4 Festivale Filmi

Mosha mesatare e fituesve 41 vjec
18 regjisore te financuar aplikojne per here te pere ne QKK
30% e regjisoreve fitues jane femra.


QKK, Filmat e financuar per vitin 2016

Aplikuan ne QKK 81 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 43 projekte:

15 Filma të gjatë, 4 Filma të shkurtër, 6 Dokumentarë, 10 Filma të Animuar, 6 Festivale Filmi

4 Filma me metrazh të gjatë
4 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
4 Filma me metrazh të gjatë Indipentent
3 Filma me metrazh të gjatë (Bashkëprodhime minoritare)
3 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër Indipendent
6 Dokumentarë
4 Filma të Animuar
6 Filma të Animuar Indipendentë
6 Festivale Filmi

Mesatarja e regjisoreve te financuar 40 vjec.


QKK, Filmat e financuar per vitin 2017

Aplikuan ne QKK 59 projekte filmike.
Pas proçesit të vlerësimit fituan të drejtën për financim 28 projekte:

13 Filma të gjatë, 8 Filma të shkurtër, 7 Dokumentarë

4 Filma me metrazh të gjatë
7 Filma me metrazh të gjatë, vepër e parë
2 Filma me metrazh të gjatë, pasprodhime
7 Filma me metrazh të shkurtër
1 Film me metrazh të shkurtër, pasprodhim
7 Dokumentarë

Shenim: Jane akoma per tu vleresuar projektet e bashkeprodhimeve minoritare, filmave te animuar dhe festivalet e filmit per vitin 2017