Njoftim | Hapet konkursi për Kryetar i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit 8096, datë 21.03.1996, “Për Kinematografinë”, si dhe kërkesave dhe procedurës së përcaktuar për konkurim sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin:

Kryetar i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë – Kategoria e pagës II-2