Ftesë për pjesëmarrje në sesionin informues mbi thirrjet e reja të shtyllës së medias në kuadër të programit «Ce DESK në Shqipëri»

Ministria e Kulturës e Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet një granti të bashkëfinancuar nga Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës, organizon dhe ju fton në:

Sesionin Informues mbi Thirrjet e Reja të Shtyllës së Medias

Në kuadër të programit «Ce DESK në Shqipëri»

Më datë, 22 Nëntor 2023, ora 10:00 – 12:00

Salla «Kostandin Shpataraku», Muzeu Historik Kombëtar i Shqipërisë


Ky sesion synon të informojë grupet e interesit të interesuara për të aplikuar në thirrjet e reja të Shtyllës së Medias, në kuadër të Programit Evropa Krijuese (Creative Europe) 2021-2027.

Sesioni do të jetë një mundësi e mirë për të krijuar mundësi të reja për rrjetëzime mes aktorëve të sektorit të medias, mundësinë për projekte dhe bashkëpunime në nivel kombëtar, rajonal dhe evropian.

Ky sesion do të jetë i dedikuar për profesionistët e sektorit të medias, filmit dhe audiovizuale.

Për arsye logjistike të organizimit lutem plotësoni formularin e regjistrimit https://forms.gle/8UXd5j2LrYB1CVXH7

Konfirmimi i pjesëmarrjes duhet të bëhet brenda datës 21 Nëntor 2023, ora 14:00.

Për të marrë informacione të reja lidhur me thirrjet e reja të Programit Evropa Krijuese, lutem vizitoni kanalet e komunikimit të medias sociale të CREATIVE DESK ALBANIA.

Jeni të mirëpritur!


Agenda