SHQIPËRIA PËRZGJEDH «ALEXANDER» SI KANDIDATURË PËR EDICIONIN E 96-TË TË ÇMIMEVE ©OSCAR


Dokumentari «ALEXANDER», nga Ardit Sadiku, do të përfaqësojë këtë vit Shqipërinë në kategorinë «INTERNATIONAL FEATURE FILM».

Përzgjedhja u bë nga Komisioni i ngritur me Urdhër nr.332, datë 23.08.2023, të Mbikëqyrësit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, znj. Zerina Bruci. Komisioni përbëhet nga Z. Arben LAMI (Kryetar) dhe anëtarë: Znj. Gerta QURKU, z. Eno MILKANI, z. Genc PËRMETI dhe z. Florenc PAPAS.

Një ngjarje sa e rrallë, dhe po aq përfaqësuese e shumë të tjerave që dëshmojnë sakrificat e jashtëzakonshme të shqiptarëve për liri, është subjekti i këtij dokumentari.

Kjo është historia e mekanikut të flotës detare Aleksandër Gruda, i cili në vitin 1990 rrëmbeu një anije luftarake dhe u arratis nga Shqipëria. Liria për të dhe familjen e tij, erdhi vetëm në këmbim të një sakrifice të madhe.


ALBANIA SELECTS «ALEXANDER» AS CANDIDATE FOR THE 96TH EDITION OF THE ©OSCAR

The documentary «ALEXANDER», by Ardit Sadiku, will represent Albania this year in the «International Feature Film» category.

The selection was made by the Commission created by Order nr.332, of August 23rd, 2023, of the Albanian National Center of Cinematography Overseer Mrs. Zerina Bruci. The commission is chaired by Mr. Arben LAMI, and has Mrs. Gerta QURKU, Mr. Eno MILKANI, Mr. Genc PËRMETI and Mr. Florenc PAPAS as members.

An event as rare, and as representative of many others that testify to the extraordinary sacrifices of Albanians for freedom, is the subject of this documentary.

This is the story of naval mechanic Aleksandër Gruda, who in 1990 hijacked a warship and escaped from Albania. Freedom for him and his family came only in exchange of the ultimate sacrifice.