Miratohet nga AMPAS Komisioni Përzgjedhës i Kandidaturës Shqiptare për Kategorinë «International Feature Film»

Miratohet nga Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) Komisioni Përzgjedhës i Kandidaturës Shqiptare për Kategorinë «International Feature Film», edicioni i 96-të i Çmimeve OSCAR®.

Përbërja e Komisionit që do të përzgjedhë kanditurën shqiptare për edicionin e 96-të të çmimeve OSCAR®, Kategoria «International Feature Film» është si më poshtë:

• z. Arben LAMI (Kryetar)
• znj. Gerta QURKU
• z. Genc PËRMETI
• z. Eno MILKANI
• z. Florenc PAPAS