Hapen thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network, sezoni 2023

Të nderuar producentë!

Ju informojmë se janë hapur thirrjet për aplikim në SEE Cinema Network – sezoni 2023, për:
• Fondin për zhvillim projektesh kinematografike të metrazhit të gjatë që janë bashkëprodhim me shtetet e tjera anëtare të SEE CN.

Jeni të lutur të paraqisni projektet tuaja pranë QKK-së.

Projektet filmike duhet të paraqiten në anglisht sipas rregullores së SEE CN.

Dosja që përmban dokumentat e listuar në rregulloren sipas zhanrit përkatës i dërgohet QKK-së në adresën info@nationalfilmcenter.gov.al dhe Majlinda.Tafa@nationalfilmcenter.gov.al brenda datës 29 shtator 2023.

Rregulloren e plotë të SEE Cinema Network, dokumentat dhe formularin e aplikimit për shkarkim, i gjeni duke klikuar në linkun e mëposhtëm:
SEE CN – Rregullore – Zhvillim projekti – Film i gjatë
SEE CN – Formular – Zhvillim projekti – Film i gjatë

Procedura e aplikimit:
1. Dosja dërgohet me email në QKK (afati: 29 shtator 2023)
2. QKK kontrollon përmbajtjen e dosjen
3. Dosja u dërgohet me email përfaqësuesve të vendeve anëtare të SEE CN. (20 tetor 2023)
4. Në mbledhjen e nëntorit, përfaqësuesit e vendeve anëtare diskutojnë dhe votojnë mbi projektet.
5. Pas shpalljes së projekteve fituese, SEE CN fillon procedurat për lidhjen e kontratës me producentin e deleguar të projektit.

Për çdo informacion, paqartësi apo ndihmë, ju lutem të më kontaktoni gjatë përgatitjes së dosjes.

Majlinda Tafa
QKK