Eduart Makri përfundon detyrën si Kryetar i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë

Qendra Kombëtare e Kinematografisë njofton se Z. Eduart Makri ka përfunduar mandatin e tij si Kryetar i QKK-së, ditën e premte, më datë 30 qershor 2023.

Eduart Makri ishte Kryetari i shtatë i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, që nga krijimi i këtij institucioni në vitin 1996.

Lista e drejtuesve të QKK
1. Xhevdet Feri (1997)
2. Petrit Beci (1997-2000)
3. Petrit Rukaj (2000-2005)
4. Xhevdet Feri (2005-2009)
5. Artan Minarolli (2009-2014)
6. Ilir Butka (2014-2019)
7. Eduart Makri (2019-2023)


Eduart Makri has completed his mandate as Chairman of the Albanian National Center of Cinematography

The Albanian National Center of Cinematography informs that Mr. Eduart Makri has completed his mandate as Chairman of ANCC, and left office on Friday, June 30th, 2023.

Eduart Makri served as the seventh Chairman of the Albanian National Center of Cinematography, since its creation in 1996.

1. Xhevdet Feri (1997)
2. Petrit Beci (1997-2000)
3. Petrit Rukaj (2000-2005)
4. Xhevdet Feri (2005-2009)
5. Artan Minarolli (2009-2014)
6. Ilir Butka (2014-2019)
7. Eduart Makri (2019-2023)