Njoftim për rezultatin e konkurimit të projekteve kinematografike për festivale dhe javë filmi

Në datën 30.05.2023, përfundoi procesi i vlerësimit të projekteve kinematografike për festivale dhe javë filmi të paraqitur për konkurim pranë Qendrës Kombëtare të Kinematografisë në sezonin e pranverës 2023.