Vijojnë takimet në Pavionin e QKK në «Marche Du Film», Cannes 2023

Diskutim mbi edicionin e ardhshëm të European Film Market_Berlinale 2024 mes përfaqësuesve të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, znj. Marjela Zajmi dhe znj. Majlinda Tafa dhe përfaqësuesve të European Film Market (EFM), znj. Jana Wolff dhe z. Lukas Hofmann.


Z. Arben Lami, Drejtor i Drejtorisë së Projekteve (QKK) në një takim me z. Kiril Gjozev, Përfaqësues i Shoqatës të së Drejtave të Autorit në Maqedoninë e Veriut.


Znj. Majlinda Tafa dhe znj. Dominique Gregory, Festival and Project Manager e platformës digjitale «Festival Scope».