Konferenca «Shfrytëzimi i hapësirave publike urbane, për kinema të hapura, në bashkitë e Shqipërisë – si një mënyrë e transformimit të praktikave kulturore», në kuadër të Projektit Circe+

Nisën në Vlorë, aktivitetet e organizuara nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në kuadër të Projektit Circe Plus, financuar me fondet Interreg-IPA CBC Italy-Albania-Montengro, në partneritet me Apulia Film Commission, Filmski centar Crne Gore dhe Regione Molise.

Aktivitetet nisën me Konferencën «Shfrytëzimi i hapësirave publike urbane, për kinema të hapura, në bashkitë e Shqipërisë – si një mënyrë e transformimit të praktikave kulturore» me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të QKK, Projektit Circe, projektit «Bashkitë për Europën», Agjencia e Industrisë Kreative dhe përfaqësues të departamenteve të kulturës nga 35 bashki të Shqipërisë.