Njoftim për hyrjen në fuqi të «Konventës për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar)», Roterdam, 30.01.2017

Në përfundim të procedurave për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve ndërkombëtare, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njofton se, «Konventa e Këshillit të Evropës për për Bashkëprodhimin Kinematografik (e rishikuar), Roterdam, 30.01.2017», ratifikuar me ligjin nr. 109/2021, do të hyjë në fuqi më 1 maj 2023.