Njoftim për miratimin e Rregullores së re të QKK

Njoftohen kineastët dhe shtëpitë kinematografike për miratimin e Rregullores së re të QKK, si dhe të fletëve të votimit për projektet kinematografike.


Vendimi për miratimin e fletëve të votimit