Mbyllet procesi i ratifikimit të «Konventës Europiane për Bashkëprodhimet Kinematografike» (e rishikuar)

Dje është finalizuar procesi i ratifikimit të «Konventës Europiane për Bashkëprodhimet Kinematografike» (e rishikuar) nëpërmjet botimit zyrtar të informacionit nga Zyra e Marrëveshjeve të KiE.

Për më tepër konsultoni URL-në e mëposhtme:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=220