Thirrje për aplikim – «Bridging the Dragon Lab»

Bridging the Dragon Lab, një workshop në fokus të së cilit janë takimet me kineastë të ndryshëm, ku një rëndësi të veçantë marrin edhe prodhimet kinematografike të vendeve lindore, të cilat përfshijnë disa elementë të kulturës aziatike në strukturë (skenar apo stil xhirimi).

Projektet që plotësojnë kriterin e lartpërmendur, mund të aplikojnë deri më 14 tetor 2022 për të marrë pjesë në këtë event, i cili do t’ju japë mundësi që të njiheni më detajisht me tregun e filmit në vende, si: Kina, Japonia, Taivani, Hong Kongu, Singapori, Korea e Jugut.

Ky organizim do të mbahet në Majorka në datat 25-28 nëntor 2022.

Për të aplikuar, si dhe për të marrë informacione të detajuara, ju lutem vizitioni linqet e mëposhtëm:

Webpage: https://www.bridgingthedragon.com/en/project-lab/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=480974110726869&set=a.432742212216726