SEE Cinema Network – Thirrje për Aplikime

SEE CINEMA NETWORK ka hapur thirrjen për aplikime për vitin 2022.

Me anë të kesëj thirrje, SEE i drejtohet producentëve profesionistë të filmit të cilët janë të interesuar të paraqesin projektet e tyre si të pranueshëm për financim të programit:
• Projektet për financimin e zhvillimit të filmave artistikë, bashkëprodhime ndërmjet shteteve anëtare të Network.

Afati i fundit për dorëzimin e projekteve nga aplikantët është data 26 shtator 2022.

Për më shumë informacion mbi rregulloren dhe formularin e aplikimit klikoni njoftimin ne websitin e QKK: http://nationalfilmcenter.gov.al/index.php/see-cinema-network/