QKK nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me CNC

Gjatë marketit të filmit në Cannes 2022, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi midis dy institucioneve kinematografike, Qendrës Kombëtare të Kinematografisë (QKK) dhe Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

Marrëveshja u nënshkrua ndërmjet Kryetarit të QKK, Z.Eduart Makri, dhe Z.Olivier Henrard.