Thirrje për aplikime për në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit ETNOFILM CADCA

Festivali Ndërkombëtar i Filmit ETNOFILM CADCA, që zhvillohet nga data 8 – 11 Nëntor 2022, në rajonin Kysuce, në Sllovaki, ka hapur thirrjen për aplikime.

Afati i fundit është 30 Maj 2022.

Regjisorët, producentët, distributorët – institucionet si dhe personat fizikë mund të dorëzojnë dokumentarët e tyre më të fundit mbi etnologjinë, antropologjinë sociale dhe kulturore nga data 1 mars 2022 përmes një formulari elektronik.

Udhëzimet dhe kushtet për aplikimin në IFF ETNOFILM ČADCA 2022 janë të përcaktuara në Statutin e Festivalit të publikuar në faqen e internetit https://www.etnofilm.sk/en/news/119-call-for-entries-iff-etnofilm-cadca-2022.