Brussels Co-Production Market përzgjedh projektin filmik «Burri i Shtëpisë»

Projekti filmik «Burri i Shtëpisë», nga Andamion Murataj, është përzgjedhur nga Brussels Co-Production Market ndërmjet 11 projekteve për të qenë pjesë e këtij sesioni.

Ky projekt filmik është financuar nga Qendra Kombetare e Kinematografisë.

Brussels Co-Production Market do të zhvillohet nga data 23-30 qershor. Një iniciativë që synon të mbështesë projektet premtuese të filmit artistik në zhvillim dhe t’i vërë ato në kontakt me partnerë të mundshëm.

https://briff.be/professionnels/market/