Njoftim drejtuar kineastëve për propozime për projektligjin

Të nderuar kineastë,

Në vijim të takimit të bërë në datën 09.12.2021, në sallën e Muzeut Kombëtar, për procesin e konsultimit publik me grupin e interesit (kineastët), për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8096, “Për kinematografinë” të ndryshuar”, ju njoftojmë sa më poshtë:

Qendra Kombëtare e Kinematografisë dhe Ministria e Kulturës janë në pritje të propozimeve tuaja me shkrim për projektligjin deri në datën 31.12.2021, për t’u konsideruar në draftin që do të kalojë për mendim në ministritë e linjës. Kjo do të jetë dhe data përfundimtare e pranimit të këtyre propozimeve.