Projekti filmik «Burri i Shtëpisë» përzgjidhet nga Eurimages për mbështetje financiare në kategorinë e Bashkëprodhimeve Ndërkombëtare për vitin 2021

Projekti filmik «Burri i Shtëpisë» me skenar dhe regji të Andamion Murataj, i financuar nga Qendra Kombëtare e Kinematografisë në kategorinë «Film debutues», me producent shtëpinë kinematografike «Lissus Media» dhe bashkëproducent kompaninë italiane «Palomar» është ndër projektet fitues të zgjedhur nga Eurimages për mbështetje financiare në kategorinë e Bashkëprodhimeve Ndërkombëtare për vitin 2021.

https://www.coe.int/en/web/eurimages/co-production-funding-in-2021