Takim pune në QKK në kuadër të programit Interreg IPA

U zhvillua sot në ambientet e QKK një takim pune midis Kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Z.Eduart Makri, Drejtorit Ekzekutiv Z.Arben Lami dhe Z.Arben Papadhopuli me drejtuesin e programit Interreg IPA, Z. Gilles Kittel dhe Z. Giuseppe Di Paola, UESAIR Coordinator.

Ky takim u zhvillua me qëllim bashkëpunimin e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë me programin Interreg IPA.