Njoftim për konsultimin publik të projektligjit «Për kinematografinë»

Në kuadër të përmbushjes së detyrimit ligjor për konsultimin publik të projektligjeve, QKK publikon në faqen e saj këto materiale:

• Shkresa e Ministres së Kulturës, Znj. Elva Margariti, për konsultimin publik të projektligjit «Për kinematografinë»

• Projektligji «Për kinematografinë»

• Relacioni shoqërues i projektligjit «Për kinematografinë»

Këto materiale i gjeni duke vizituar rubrikën “Projektligji «Për kinematografinë»”, në menunë “Transparenca”, të faqes zyrtare të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë.