Njoftim për sesion informimi online

Thirrja: European Co-development. Nën programi Media. Evropa Krijuese.

Të nderuar,

Siç jeni në dijeni, thirrja «European Co-development» e programit Creative Europe, ka deadline në datën 17 Nëntor 2021, ora 17:00.
Kjo thirrje zëvëndëson thirrjen e mëparëshme «Development of single project».

Për sa më lartë, Projekti i Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri i fton të gjitha shtëpitë e filmit dhe entitetet që kanë licensën e prodhimit kinematografik dhe audio–vizual, në një takim online, me qëllim shpjegimin e detajeve të kësaj thirrje për propozime.

Takimi online do të mbahet në datën 24 Shtator 2021, ora 15:00 – 16:00.

Linku në të cilin do të mbahet takimi online është: https://us02web.zoom.us/j/82897139632