Njoftim për mbylljen e procesit të votimit për zgjedhjen e KMP me mandat ligjor Shtator 2021 – Shtator 2023, dhe rezultatet përkatëse

U regjistruan si kineastë votues: 53 kineastë votues.
U pranuan si kineastë votues dhe u pajisen me kredencialet e votimit: 51 kineastë votues.
Morën pjesë në votim: 48 kineastë votues.
Vota të vlefshme rezultuan: 48 vota.

Kandidaturat me shtetësi shqiptare
Vjollca Dedei, vlerësuar me 31 vota
Bashkim Hoxha, vlerësuar me 30 vota
Gazmend Leka, vlerësuar me 19 vota
Ylljet Aliçka, vlerësuar me 16 vota

Kandidaturat me shtetësi të huaj
Nino Kirtadze, vlerësuar me 38 vota
David Pope, vlerësuar me 26 vota
Pavlina Jeleva, vlerësuar me 23 vota
Johannes Naber, vlerësuar me 21 vota
Ales Pavlin, vlerësuar me 21 vota
Karin Howard, vlerësuar me 15 vota

Sa më sipër, rezulton që në zbatim të Rregullorës së Qendrës Kombëtare të Kinematografisë,
përberja e Këshillit të Miratimit të Projekteve të jetë sa më poshtë:

1. Vjollca Dedei, vlerësuar me 31 vota
2. Bashkim Hoxha, vlerësuar me 30 vota
3. Nino Kirtadze, vlerësuar me 38 vota
4. David Pope, vlerësuar me 26 vota
5. Pavlina Jeleva, vlerësuar me 23 vota