Njoftim i vendimit për hapjen e procesit të votimit për antarë të KMP me mandat ligjor Shtator 2021-Shtator 2023

Procesi i votimit për anëtarë të Këshillit të Miratimit të Projekteve me mandat ligjor (Shtator 2021-Shtator 2023), fillon në datën 1 Shtator 2021, ora 08.00 dhe mbaron në datën 10 Shtator 2021, ora 14:00.

Në procesin e votimit kanë të drejtë të marrin pjesë kineastet votues që janë regjistruar si të tillë brenda afatit të përcaktuar në Vendimin Nr.309 Prot., datë 30.06.2021, si dhe jane pajisur me krendencialet e votimit.

Kineastet votues do të përzgjedhin pesë anëtarë të Këshillit të Miratimit të Projekteve sipas preferencave të tyre, tre duhet të jenë shtetas të huaj dhe dy duhet të jenë shtetas shqiptarë. Përzgjedhja do të behet ndërmjet këtyre kandidaturave:

Shtetas shqiptar
Bashkim Hoxha, skenarist
• Gazmend Leka, regjisor
Vjollca Dedei, producente
Ylljet Aliçka, skenarit & regjisor

Shtetas të huaj
Ales Pavlin, Slloveni, producent
David Pope, Britani e Madhe, skenarist & këshillues skenari
Johannes Naber, Gjermani, producent, regjisor & skenarist
Karin Howard, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skenariste & producente
Nino Kirtadze, Gjeorgji, regjisore
Pavlina Jeleva, Bullgari, producente, skenariste.