Njoftim për rihapjen e procesit të regjistrimit të kandidaturave me shtetësi shqiptare për anëtarë të KMP 2021-2023

Rihapet e procesi i regjistrimit të kandidateve që shprehin interes për të kandiduar për anëtarë me shtetësi shqiptare në Këshillin e Miratimit të Projekteve me mandat ligjor Shtator 2021-Shtator 2023.

Fillon në datën 25 Gusht 2021, ora 08:00 dhe mbaron në datën 31 Gusht 2021, ora 16:30.

Pas përfundimit të afatit të regjistrimit të kandidaturave për anëtarë të KMP me shtetesi shqiptare, QKK bën seleksionimin e listës dhe njofton në rrugë elektronike vetëm 4 (katër) kandidatet e përzgjedhur të cilët do të votohen nga kineastet votues.

KLIKONI KËTU PER TË APLIKUAR