Njoftim për ndryshim në Rregulloren e QKK

Qendra Kombëtare e Kinematografisë, në bashkëpunim me përfaqësuesit e shoqatave të kineastëve ka vendosur të aplikojë për herë të parë një mënyrë të re të ngritjes së KMP.

Këshilli i Miratimit të Projekteve me mandat ligjor (Shtator 2021-Shtator 2023), do të përzgjidhet sipas parimit “një anëtar-një votë”.

Të drejtën e votimit në procesin e përzgjedhjes së Këshillit të Miratimit të Projekteve me mandat ligjor (Shtator 2021-Shtator 2023) e kanë shtetasit shqiptarë që përmbushin kriteret …