Procesverbali i mbledhjes midis QKK dhe Kryetarëve të Shoqatave të Kineastëve

Më datë 14 Qershor 2021, ambientet e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, u organizua takimi me kryetarët e shoqatave të kineastëve, ku morën pjesë:
Z. Genc Përmeti, përfaqësues i Shoqatës “Albanian Producers and Filmmakers Association”
Z. Mevlan Shanaj, Kryetar i Shoqatës e Kineastëve Shqiptarë “LUMIERE”
Z. Ndriçim Xhepa, Kryetar i Shoqatës së Kineastëve Shqiptarë
Z. Jonid Jorgji, Kryetar i Shoqatës së kineastëve të Rinj – Belmond
Z. Pluton Vasi, Kryetar i Shoqatës “Universal Albanian Cinema”
Znj. Sabina Kodra, Kryetare e Shoqatës “Albanian Woman in Audiovisual”

Qendra Kombëtare e Kinematografisë përfaqësohej nga:
Z. Eduart Makri, Kryetar;
Z. Arben Lami, Drejtor i Drejtorisë së Projekteve;
Znj. Shqiponja Dauti, Juriste.

Takimi u zhvillua me këtë rend dite:
1. Diskutimi dhe përcaktimi i kritereve për personat që do të kenë të drejtë për t’u regjistruar dhe çertifikuar nga QKK, për të votuar dhe zgjedhur KMP.
2. Diskutimi dhe përcaktimi i kritereve të kandidatëve për anëtarë të KMP.Procesverbali i mbledhjes