Lajmërim lidhur me procesin e ngritjes së Këshillit të Miratimit të Projekteve

Qendra Kombëtare e Kinematografisë lajmëron Kryetarët e Shoqatave të Kineasteve se do të nisë procesi i krijimit të Këshillave të Miratimit të Projekteve me mandat ligjor 2021-2023. Ftohen Kryetarët e Shoqatave të Kineastëve në takim konsultativ në ambientet e QKK, më datë 14 Qershor 2021, ora 11:00, me objekt:
1. Diskutimi dhe përcaktimi i kritereve të kandidatëve për anëtare të KMP­-ve;
2. Diskutimi dhe përcaktimi i termit “Kineast”, që do të përcaktojë atë pjesë të komunitetit që do të kenë të drejtë për t’u regjistruar dhe certifikuar nga QKK, për të votuar dhe zgjedhur KMP-të.