Njoftim për shtëpitë kinematografike të financuara për zhvillim projekti (filma të metrazhit të gjatë)

QKK njofton hapjen e konkurimit të projekte kinematografike për financim për :
1. Filma artistikë me metrazh të gjatë vepër karriere, te cilet kane marre financim nga QKK për Zhvillim Projekti
2. Filma artistikë me metrazh të gjatë vepër e I, të cilët kanë marrë financim nga QKK për Zhvillim Projekti