Njoftim për miratim projekti nga K.M.P.

Këshilli i Miratimit të Projekteve, në mbledhjen e datës 12 Maj 2021, miratoi projektin “Filmat Temë diplome e studentëve Diplomantë Bachelor të Universitetit të Arteve, Tiranë-2021”, paraqitur nga shtepia kinematografike “On Film Production” sh.p.k.