Njoftim për shërbimet online që ofrohen nga Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit

Njoftohen të gjithë Producentët e regjistruar pranë Q.K.K. për shëbimin më të ri që ofron A.Q.SH.F., nëpërmjet portalit E-Albania, në lidhje me depozitimin e veprës së përfunduar filmike në fondin arkivor të AQSHF.

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14255

Ky shërbim u mundëson kineastëve që prodhojnë një vepër filmike me fondet e përfituara nga aplikimet në Qendrën Kombëtare Kinematografike ose që duan ta depozitojnë veprën e tyre të pavarur në mënyrë vullnetare. Depozitimi i veprës së re filmike në fondin arkivor të AQSHF-së është detyrim ligjor për kineastët që përfitojnë financime nga projektet fituese të Qendrës Kombëtare Kinematografike. Ky shërbim, i ofrohet gjithashtu, kienasëve që kanë prodhuar një vepër të pavarur, jo të financuar nga shteti por që duan ta depozitojnë në fondin arkivor të AQSHF-së me vullnetin e tyre të lirë.