QKK dhe Universiteti i Arteve nënshkruan Marrëveshjen në kuadër të Paktit për Universitetin

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Universitetit të Arteve dhe Qendrës Kombëtare të Kinematografisë për implementimin e dokumentit «Pakti për Universitetin», № 172 i protokollit të QKK, datë 16 Mars 2021