Njoftim për Producentët, Shtëpitë Kinematografike dhe Distributorët

Lista e Shërbimeve të QKK, të cilat ofrohen nëpërmjet portalit E-Albania.

Aplikim për regjistrimin vjetor të Producentëve

Aplikim për regjistrimin vjetor të Distributorëve

Aplikim për konfirmim financimesh për projektet e miratuara

Aplikim për pajisje me leje qarkullimi filmat që shfaqen në territorin e Republikës së Shqipërisë