Ylljet Aliçka

Emri / Name
Ylljet

Mbiemri / Last name
Alicka

Shteti / Country
ALBANIA

Curriculum Vitae
CV-eng.-2.docx

Letër Interesi / Letter of Interest
Leter-of-intent.docx

Shtetësia / Citizenship
Shtetas shqiptar / Albanian citizen

Profili për Anëtar të KMP* (Shqiptar) / Profile for PSC* Membership (Albanian)
Producent ose Skenarist / Producer or Scriptwriter

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
https://www.imdb.com/title/tt0287708/

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
https://www.filmfestivalcottbus.de/en/festival-en/film-archive/movie/548.html
http://www.seeaparis.com/news/category/all/5

Adresa në internet e Filmit #3 / Film Link #3
https://www.imdb.com/title/tt8292698/

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
https://europeanfilmawards.eu/en_en/film/slogans.5651

Faqe interneti personale / Personal Website
https://en.wikipedia.org/wiki/Ylljet_Alika