Vjollca Dedei

Emri / Name
Vjollca

Mbiemri / Last name
Dedei

Shteti / Country
ALBANIA

Curriculum Vitae
CV-E-VJOLLCA-DEDEI-PRODUCENTE.doc

Letër Interesi / Letter of Interest
Letër-interesi.doc

Shtetësia / Citizenship
Shtetas shqiptar / Albanian citizen

Profili për Anëtar të KMP* (Shqiptar) / Profile for PSC* Membership (Albanian)
Producent ose Skenarist / Producer or Scriptwriter

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
https://www.youtube.com/watch?v=9Dng37h_SWc&t=97s

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
https://vimeo.com/255366878

Fjalëkalimi #2 / Password #2
Plutoni@7

Adresa në internet e Filmit #3 / Film Link #3
https://vimeo.com/177521896

Fjalëkalimi #3 / Password #3
artfilm

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
http://www.china.org.cn/arts/2011-06/13/content_22772870.htm