Pavlina Jeleva

Emri / Name
PAVLINA

Middle Name
KOLEVA

Mbiemri / Last name
JELEVA

Shteti / Country
BULGARIA

Curriculum Vitae
Geopoly-Film_presentation.pdf

Letër Interesi / Letter of Interest
Letter-of-Interest.pdf

Shtetësia / Citizenship
Shtetas i huaj / Foreign citizen

Profili për Anëtar të KMP* (I Huaj) / Profile for PSC* Membership (Foreigner)
Regjisor, Producent / Director, Producer

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
https://youtu.be/89ibilDv4_c

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
https://youtu.be/ywCe_x7G110

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
https://kultura.bg/web/2021—-/

Faqe interneti personale / Personal Website
https://www.facebook.com/pavlina.jeleva