Nino Kirtadze

Emri / Name
Nino

Middle Name
Empty

Mbiemri / Last name
Kirtadze

Shteti / Country
FRANCE

Curriculum Vitae
bio-filmo-Nino-Kirtadze-english-2019.docx

Letër Interesi / Letter of Interest
bio-filmo-Nino-Kirtadze-english-2020-2.doc

Shtetësia / Citizenship
Shtetas i huaj / Foreign citizen

Profili për Anëtar të KMP* (I Huaj) / Profile for PSC* Membership (Foreigner)
Regjisor, Producent / Director, Producer

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
https://vimeo.com/115627924

Fjalëkalimi #1 / Password #1
lafaille!

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
https://vimeo.com/101819072

Adresa në internet e Filmit #3 / Film Link #3
https://vimeo.com/101838477

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
https://vimeo.com/101838477