Karin Howard

Emri / Name
Karin

Mbiemri / Last name
Howard

Shteti / Country
UNITED STATES

Curriculum Vitae
Resume-Albania.pdf

Letër Interesi / Letter of Interest
Letter-of-Interest-Albania.pdf

Shtetësia / Citizenship
Shtetas i huaj / Foreign citizen

Profili për Anëtar të KMP* (I Huaj) / Profile for PSC* Membership (Foreigner)
Skenarist / Scriptwriter

Adresa në internet e Filmit #1 / Film Link #1
http://www.amazon.com

Fjalëkalimi #1 / Password #1
The Tigress 1992

Adresa në internet e Filmit #2 / Film Link #2
http://www.USA-newonnetflix.info

Fjalëkalimi #2 / Password #2
Neverending Story 2

Adresa në internet e Filmit #3 / Film Link #3
http://www.amazon.com

Fjalëkalimi #3 / Password #3
Und morgen geht die Sonne wieder auf

Adresë interneti për Festivalin e Kategorisë A / A-Category Film Festival Link
http://www.worldfest.org

Faqe interneti personale / Personal Website
http://www.amazon.com/wild-mourning-karin-howard/dp/1478765062