Gazmend Leka

Emri
Gazmend

Mbiemri
Leka

Curriculum Vitae
TRENDING.docx

Letër Interesi
TRENDING.docx

Shtetësia
Shtetas shqiptar

Profili për Anëtar të KMP* (shtetas Shqiptar)
Regjisor

Adresa në internet e Filmit #1
https://www.imdb.com/title/tt7703484/?ref_=nm_knf_t2

Adresa në internet e Filmit #2
https://www.imdb.com/title/tt0346914/?ref_=nm_knf_t1

Adresë interneti #1 – Festival i rëndësishëm ndërkombëtar
https://www.napolifilmfestival.com/nff/

Adresë interneti #2 – Festival i rëndësishëm ndërkombëtar
https://www.annecy.org/home

Faqe interneti personale
http://gazmendleka.com